Crossref Citations

1. DİJİTAL DÜNYANIN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI: BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
Muhammet DAMAR
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi  vol: 12  issue: Dijitalleşme  first page: 51  year: 2022  
doi: 10.30783/nevsosbilen.1121818