Crossref Citations

1. Sajber kriminal kao globalna prijetnja u svijetu
Mijomir Perović
Vojno delo  vol: 70  issue: 4  first page: 157  year: 2018  
doi: 10.5937/vojdelo1803157P