Crossref Citations

1. Aşırı İş Yükü Algısının İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Sürekli Kaygının Aracılık Rolü
Tahsin Akçakanat, Hasan Hüseyin Uzunbacak
Alanya Akademik Bakış  year: 2019  
doi: 10.29023/alanyaakademik.558557